Polityka Prywatności

  1. WSTĘP

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://bezpiecznainwestycja.pl. jest Fundacja Bezpieczna Inwestycja, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923134 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7792530756 oraz numer REGON: 389999670 (dalej „Fundacja”).

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (dalej: Użytkownikami). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1. cel marketingowy i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (wysyłka newslettera na e-mail Użytkownika, kontakt z Użytkownikami korespondującymi poprzez formularz) – polegającego na marketingu własnych produktów i usług oraz na kontakcie z Użytkownikami w celach zgodnych ze statutem Fundacji, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem,

  2. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO: w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych oraz na kontakcie z Użytkownikami – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do Administratora jakiegokolwiek zapytania;

  2. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

  • do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
Fundacja Bezpieczna Inwestycja z siedzibą w Poznaniu 60-389, Swoboda 11 e-mail: kontakt@bezpiecznainwestycja.pl

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

2. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

  1. zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;

  2. analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.