Co to są akcje?

Co to są akcje?

Początkujący inwestorzy zastanawiają się, jakie aktywo kupić jako pierwsze.

Czy mają być to akcje, obligacje, złote lub srebrne monety czy – coraz popularniejsze – kryptowaluty? Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie warto zapoznać się z charakterystyką poszczególnego aktywa. Na początek przyjrzyjmy się akcjom.

Co to są akcje?

Akcje to rodzaj papierów wartościowych. Papier wartościowy to dokument nadający prawo majątkowe osobie wskazanej przez dokument i utrata dokumentu powoduje utratę własności majątkowej.

Każdy, kto posiada akcje jest akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem danej spółki akcyjnej – takiej która emituje akcje, którymi możemy handlować na giełdzie. Dlaczego firmy emitują akcje? Firmy, jeśli chcą się dalej rozwijać, potrzebują kapitału. Jednym z rozwiązań jest dla nich wejście na giełdę papierów wartościowych, a więc emitowanie akcji. Proces ten pomaga po prostu zebrać środki na rozwój spółki.

Z kupowaniem akcji wiąże się nie tylko możliwość zarobienia pieniędzy na obracaniu nimi na giełdzie, ale też prawo do dywidendy, czyli części zysku, jaki wygenerowała spół Dodatkowo akcjonariusz posiada również prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

Rodzaje akcji

Akcje możemy podzielić ze względu na rodzaj własności lub prawa, jakie z nich wynikają:

  • akcje imienne – prawo do nich ma tylko osoba fizyczna lub prawna wskazana w dokumencie akcji. W praktyce jego posiadaczami są założyciele spół Nie mogą być one sprzedawane ani kupowane na giełdzie.
  • akcje na okaziciela – prawo do nich przysługuje każdemu, kto je posiada. Są przez to przedmiotem handlu na gieł Można uznać, że są przeciwieństwem akcji imiennych. Jeśli więc zdecydujesz się założyć konto w domu maklerskim i tam kupić akcje, będą to tego typu papiery wartościowe.
  • akcje zwykłe – to papiery wartościowe, których każdy posiadacz akcji ma takie same prawa z nich wynikają Dają właścicielom prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z prawem głosu, prawo do dywidendy, czy prawo do podziału majątku spółki w razie jej likwidacji.
  • akcje uprzywilejowane – posiadacz tych akcji może z tytułu ich posiadania otrzymywać pewne przywileje np. pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy czy większe znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Takiemu akcjonariuszowi mogą przysługiwać dwa głosy na jedną akcję. Akcje uprzywilejowane nie są jednak przedmiotem obrotu na giełdzie, więc nie uda Ci się ich kupić za pomocą platform maklerskich.

Jak kupić akcje?

Sam proces kupna akcji jest bardzo prosty. By je nabyć wystarczy posiadać konto maklerskie. Można je otworzyć w dowolnym domu maklerskim, a dziś nierzadko także za pomocą banku.

Wybór domu maklerskiego jest jednak o tyle ważny, że od niego zależy to, w jakie akcje będzie można inwestować. Poszczególne platformy maklerskie mogą posiadać dostęp do różnych rynków akcji. Najlepiej wybrać więc taki dom maklerski, który posiada jak najszerszą ofertę i umożliwia zakup nie tylko akcji z polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ale też Wall Street czy nawet rynków chińskich.

Szerokość oferty to jednak nie wszystko. Równie ważne – a może nawet ważniejsze – jest to, by dany dom maklerski był licencjonowany przez oficjalne organy nadzoru. W przypadku podmiotów z Polski tego typu organem nadzoru rynku jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zakładając konto w domu maklerskim i wpłacając na nie swoje pieniądze należy pamiętać, że dana platforma bierze za nie odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest znalezienie bezpiecznego podmiotu do handlu akcjami. Skorzystanie z oferty nieuregulowanej firmy wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Lista licencjonowanych domów maklerskich znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz