Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna

Inwestorzy korzystają z wielu narzędzi takich jak na przykład analiza fundamentalna. Mają one pomóc wyznaczyć właściwy moment transakcji danego aktywa.

Analiza fundamentalna.

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie to dotyczy „fundamentów” aktywa. Zwolennicy tej analizy obserwują sytuację gospodarczą i ekonomiczną dotyczącą danego aktywa.

Od swojej „technicznej” odpowiedniczki różni się jednak tym, że za jej pomocą nie określa się krótkoterminowych prognoz kursu, a prognozuje trend długoterminowy.

Koncentruje się na takich aspektach jak:

  • sytuacja społeczno – polityczna danego kraju,
  • ogólna sytuacja ekonomiczna na świecie,
  • bieżąca sytuacja gospodarcza (aktualna inflacja, kursy walut, najważniejsze wskaźniki gospodarcze),
  • polityka ekonomiczna prowadzona przez rząd,
  • budżet spółki,
  • zatrudnienie,
  • bezrobocie itp.

Analiza fundamentalna przebiega w kilku etapach i każdy z nich ocenia inne czynniki wpływające na cenę danego aktywa.

Pierwszym krokiem jest analiza makroekonomiczna czyli obserwacja zmian w gospodarce. Pod uwagę w tym etapie są brane takie aspekty jak inflacja, bezrobocie, dług publiczny danego kraju. Drugim krokiem jest analiza sektorowa czyli wytypowanie najlepszego aktywa z danej grupy.

Na analizę fundamentalną ogromny wpływ ma polityka. Jeżeli gospodarka danego kraju uważana jest za niestabilną w związku z działaniami polityków danego kraju, wówczas aktywo mimo dobrych perspektyw nie będzie dobrze wyceniane.

Analiza fundamentalna ma pomóc w odpowiedzi na pytanie “Co kupić?”, natomiast analiza techniczna ma odpowiedzieć na pytanie “Kiedy kupić?”.

Dodaj komentarz