Czym jest analiza techniczna?

Czym jest analiza techniczna?

Jednymi z narzędzi pomocnych w planowaniu inwestycji jest analiza techniczna.

Przybliżymy Ci czym jest i w jaki sposób może Ci pomóc przy inwestowaniu.

Czym jest analiza techniczna?

Jest to analiza opłacalności inwestycji, która jest dokonywana w oparciu o wykresy cen. Analitycy, którzy z niej korzystają, badają wykres pod kątem określenia trendu, w jakim znajduje się rynek. Innymi słowy, chcą dowiedzieć się, czy cena aktywa będzie drożeć, czy tanieć.

Analiza techniczna zakłada , że zmiany popytu (zainteresowania inwestorów danym aktywem) i podaży (liczby aktywów dostępnych na rynku) znajdują swoje odbicie w cenach.

Zwolennicy analizy technicznej twierdzą też, że ceny aktywów wpadają w pewne trendy. Spadkowe – kiedy ceny spadają, wzrostowe – gdy rosną. Można zaobserwować także boczne – gdy ceny nie zmieniają się w drastyczny sposób.

Kluczowym założeniem jest jednak to, że pewne procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się. Tym samym „wyrysowują” na wykresach podobne schematy.

Narzędzia do analizy technicznej

Analitycy techniczni wykorzystują dwie grupy narzędzi. Pierwszą są wykresy kursów, a drugą wskaźniki techniczne.

O tych pierwszych już wspomnieliśmy. Baczni obserwatorzy rynku obserwują jakie schematy są wyrysowane na wykresie przez kurs danego aktywa. Na tej bazie mogą założyć, jak zachowa się ono w przyszłości, gdy schemat zostanie wyrysowany do końca. Ceny aktywa często są powtarzalne.

Wskaźniki techniczne opisują natomiast bieżący stan rynku (np. wielkość popytu) i na tej podstawie prognozują, co wydarzy się w przyszłości.

Zadaniem analizy jest też wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży. Analiza techniczna stosowana jest zazwyczaj w krótkookresowym horyzoncie czasowym. Drugim ważnym narzędziem jest analiza fundamentalna, o której przeczytasz więcej tutaj.

Dodaj komentarz